Výstavy

»Symbol moci zbudovaný z kamene...«

Naše trvalá výstava vypravuje o historii hradu.
Naše trvalá výstava vypravuje o historii hradu.

Naše moderní trvalá výstava, orientovaná na rodiny, vypravuje téměř tisíciletou historii hradu Mildenstein. Věž Frieder Berg – milý maskot věže – provází interaktivně výstavou a dělá ji tak zajímavou zejména pro děti. Od roku 2010 je možno navíc navštívit středověkou funkční černou kuchyni. Exkluzivní zvláštní a zážitkové prohlídky doplňují naši trvalou výstavu.

»Poselství svatých – sakrální plastiky z pěti století«

Církev a víra hrály ve středověku významnou roli.
Církev a víra hrály ve středověku významnou roli.

Srdcem této výstavy je zcela dochované pozdně gotické křídlové retabulum (okolo roku 1520) z Pappendorfu. Typická pozdně gotická oltářní nástavba se skládá z pevně stojící střední skříně a dvou pohyblivých křídel, která jsou otevírána jen o nedělích a svátcích. Tabulové malby utrpení Kristova zdobí vnější stranu. Další plastiky s náboženskými motivy je možno vidět v hradní kapli a v bývalém archivu.

»Chycen-mučen-popraven«

"Chycen-mučen-popraven«- výstava o historii justice na hradu Mildenstein
"Chycen-mučen-popraven«- výstava o historii justice na hradu Mildenstein

V roce 1504 je poprvé zmíněno na hradě Mildenstein vězení. Až do roku 1953 zde vězni odpykávali svůj trest nebo seděli ve vyšetřovací vazbě. O historické proměně justice od mučení až po trest odnětí svobody vypravuje naše výstava »Chycen-mučen-popraven«« s autentickými objekty.

»Z moci úřední«

Naši spolupracovníci vám ukáží pány na hradu Mildenstein
Naši spolupracovníci vám ukáží pány na hradu Mildenstein

Markraběcí úřad měl v 15. století mnoho úkolů:  výběr berně (tak se říkalo tehdejším daním), ochranu pocestných a výběr cla, obhospodařování území a k němu příslušných statků, výkon spravedlnosti a organizace vojenských záležitostí. Tyto úkoly bylo možno splnit pouze s pomocí zaměstnanců – úředníků. Navštivte výběrčího daní Matthäuse Horna ( 1563-1637) v jeho písárně a dozvíte se více o historii markraběcího úřadu Leisnig v předním zámku.

Kontakt

Hrad Mildenstein

Burglehn 6 | 04703 Leisnig

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 34321 6256-0
mildenstein@schloesserland-sachsen.de

Aw, Snap! Something went wrong while displaying this webpage. To continue, please reload or go to another page. If you’re seeing this frequently, then help us to improve your experience by sending an error report.