Výstavy

»Poselství svatých – sakrální plastiky z pěti století«

Srdcem této výstavy je zcela dochované pozdně gotické křídlové retabulum (okolo roku 1520) z Pappendorfu. Typická pozdně gotická oltářní nástavba se skládá z pevně stojící střední skříně a dvou pohyblivých křídel, která jsou otevírána jen o nedělích a svátcích. Tabulové malby utrpení Kristova zdobí vnější stranu. Další plastiky s náboženskými motivy je možno vidět v hradní kapli a v bývalém archivu.

»Symbol moci zbudovaný z kamene...«

Naše moderní trvalá výstava, orientovaná na rodiny, vypravuje téměř tisíciletou historii hradu Mildenstein. Věž Frieder Berg – milý maskot věže – provází interaktivně výstavou a dělá ji tak zajímavou zejména pro děti. Od roku 2010 je možno navíc navštívit středověkou funkční černou kuchyni. Exkluzivní zvláštní a zážitkové prohlídky doplňují naši trvalou výstavu.

»Chycen-mučen-popraven«

V roce 1504 je poprvé zmíněno na hradě Mildenstein vězení. Až do roku 1953 zde vězni odpykávali svůj trest nebo seděli ve vyšetřovací vazbě. O historické proměně justice od mučení až po trest odnětí svobody vypravuje naše výstava »Chycen-mučen-popraven«« s autentickými objekty.

»Z moci úřední«

Markraběcí úřad měl v 15. století mnoho úkolů:  výběr berně (tak se říkalo tehdejším daním), ochranu pocestných a výběr cla, obhospodařování území a k němu příslušných statků, výkon spravedlnosti a organizace vojenských záležitostí. Tyto úkoly bylo možno splnit pouze s pomocí zaměstnanců – úředníků. Navštivte výběrčího daní Matthäuse Horna ( 1563-1637) v jeho písárně a dozvíte se více o historii markraběcího úřadu Leisnig v předním zámku.

Kontakt

Hrad Mildenstein

Burglehn 6 | 04703 Leisnig

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 34321 6256-0
mildenstein@schloesserland-sachsen.de